2016/17

U nastavku vesti sledi konačan raspored predavanja za letnji semestar školske 2016/2017.god. podeljen po godinama studija studijskih programa i po modulima (smerovima).

Objavljen je raspored predavanja za zimski semestar školske 2016/2017.god. podeljen po godinama studija studijskih programa i po modulima (smerovima).

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava