Tehnologija materijala

Nastava iz predmeta Postupci zavarivanja B i Postupci zavarivanja M će se prema rasporedu održavati četvrtkom u sali 223 od 8.30h. Vreme početka nastave je pomereno u dogovoru sa prijavljenim studentima.

„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava