Fizika i elektrotehnika

Više informacija o ispitu iz predmeta Fizika i merenja možete pronaći u nastavku vesti.

„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava