Fizika i elektrotehnika

Više informacija o ispitu iz predmeta Fizika i merenja možete pronaći u nastavku vesti.

„Diploma nije znak da je čovek koji jej ima gotov proizvod, već da je spreman za život.”
Edvard Moli

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava