Fizika i elektrotehnika

Više informacija o ispitu iz predmeta Fizika i merenja možete pronaći u nastavku vesti.

„Moja najveća briga nije jesam li pao na nekom zadatku, nego jesam li zadovoljan padom.“
Abraham Linkoln

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava