Inicijativa za smanjenje školarina, troškova i finansijskih obaveza pri pohađanju Osnovnih i Master akademskih studija za studente sa drušveno osetljivim statusom, koju je podneo Studentski parlament, usvojena je na sednici Saveta fakulteta koja je održana 30.01.2017.

Radi podsećanja, inicijativa se odnosi na studente sa osetljivim statusom sledećeg opisa i okolnosti:

  1. Studenti koji pohađaju OAS ili MAS, a primaoci su i direktno zavise od fonda socijalne pomoći, predlaže se oslobađanje od troškova prema fakultetu. Za utvrđvanje ovog predloga potrebno je dostavti fakultetu potvrdu Centra za socijalni rad o primanju socijalne pomoći.
  2. Studenti koji pohađaju OAS ili MAS, a imaju samo jednog roditelja od kojih je drugi preminulo lice, predlaže se smanjenje troškova prema fakultetu u iznosu od 50%;
  3. Studenti koji pohađaju OAS ili MAS, a nemaju nijednog roditelja od kojih su oba preminula lica, predlaže se potpuno oslobađanje od troškova prema fakultetu.

Student je dužan da dostavi fakultetu dokaz o svom društvenom statusu po svakoj tački ovog predloga.
Oslobađanje od duga će se vršiti neposredno pre upisa u narednu školsku godinu uz podnošenje molbe prodekanu za finansije.

Tagovi

„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava