Kako je objavljeno na sajtu fakulteta, studenti sa spiska mogu da preuzmu svoje ugovore i obaveštenja o otplati kredita na šalteru br. 7 službe za studentska pitanja od 27.3. do 20.4. u periodu od 12.30h do 14.30h.

Tagovi

„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava