Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) uputila je pismo Skupštinskom odboru za obrazovanje, tehnološki razvoj i informatično društvo u vezi sa statusom studenata koji su upisali fakultet pre donošenja novog Zakona o obrazovanju.

Pismo prenosimo u celosti:

U ime Studentske konferencije univerziteta Srbije, koja predstavlja preko 250 000 studenata koji studiraju u Srbiji, želimo da Vam uka\emo na problematiku člana 148. Zakona o visokom obrazovanju.
Naime član 148. stav 2 spada u prelazne odredbe i odnosi se na nastavak studija studenta upisanih pre stupanja poslednjeg Zakona o visokom obrazovanju.

U članu 148. stav 2 studenti upisani, na osnovne studije i na studije na višim školama, pre septembra 2005. moraju završiti studije najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, dok studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka moraju završiti studije do kraja školske 2018/2019. godine.

Studenti koji ne uspeju da završe studije u predviđenom roku, u slučaju da žele da nastave školovanje, moraju se upisati na najsličniji studijiski program na fakultetu na kom studiraju, pri čemu dolazi do priznavanje dela ispita ali takođe i dodavanja novih ispita koji nisu bili predviđeni prethodnim studijskim programom.
Smatramo da će mnogo više problema nastati prebacivanjem ovih studenata na nove studijske programe jer su razlike između studijskih programa prevelike. Takođe prebacivanje na nove programe, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, predviša i ponovno slušanje predmeta za koje ovi studenti neće imati vremena.

Predlog SKONS je, nakon konsultracije sa Studentskim parlamentima univeziteta Srbije, da se gorepomenutim studentima produži rok za završetak studija uz obavezu da se izvrši prijava onih koji žele da nastave studije i da se prijavljenima odredi rok a završetak u skladu sa brojem preostalih ispita, po ekvivalentnom modelu koji se primenjuje za studente koji su upisani nakon stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine. 

U Beogradu
09.05.2018.godine

Predsednik SKONUS-a
Milan Savić

skonus 2018
 

Tagovi

„Ništa što je vredno ne dolazi na brzinu. Rad, konstantan i marljiv rad je jedini način da se dođe do rezultata koji će trajati.“
Hamilton Holt

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava