Nastava na Osnovnim akademskim studijama prema Kalendaru nastave za školsku 2017/18.god. počinje 25.09.2017, dok nastava na Master akademskim studijama počinje 02.10.2017.

Do objavljivanja konačnih spiskova po smenama, a kako bi se nastava odvijala, uvode se preliminarni spiskovi studenata po azbučnom redu prezimena.
 • 2 godina OAS
  1. smena: A – D
  2. smena: Đ – K
  3. smena: L – M
  4. smena: N – R
  5. smena: S – Š
  6. smena: – svi ponovci 2 god.
 • 3 godina OAS
  • smena: A – I
  • smena: J – M
  • smena: N – P
  • smena: R – Š
  • smena: – svi ponovci 3 god.

Tagovi

„Dobru priliku propusti većina ljudi, jer je uglavnom obučena u težak rad.“
Tomas Edison

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava