Ustanova studentski centar Beograd omogućila je studentima, stanarima domova e-servis za rezervaciju mesta za predstojeću raspodelu. Servis je namenjen studentima "starijih" godina koji konkurišu za smeštaj u školskoj 2017/18 godini.

Rezervaciju mesta moguće je obaviti u studentskim domovima i preko portala Ustanove Studentski Centar “Beograd” direktno putem linka
https://e-servisi.sc.rs/portal/login.aspx.
Izborom linka otvara se stranica za logovanje sa uputstvom o načinu logovanja.
Nakon uspešnog logovanja studenti imaju mogućnost pregleda neplaćenih zaduženja i rezervaciju mesta u sobi. Student može rezervisati samo mesto u sobi u koju je trenutno useljen.

Napomena:
Studenti rezervacijom mesta omogućavaju da se izabrana soba dodeli njihovom fakultetu, a od ranga studenta na listi zavisi da li će imati mogućnost da je izabere.

Tagovi

„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava