Ustanova studentski centar Beograd omogućila je studentima, stanarima domova e-servis za rezervaciju mesta za predstojeću raspodelu. Servis je namenjen studentima "starijih" godina koji konkurišu za smeštaj u školskoj 2017/18 godini.

Rezervaciju mesta moguće je obaviti u studentskim domovima i preko portala Ustanove Studentski Centar “Beograd” direktno putem linka
https://e-servisi.sc.rs/portal/login.aspx.
Izborom linka otvara se stranica za logovanje sa uputstvom o načinu logovanja.
Nakon uspešnog logovanja studenti imaju mogućnost pregleda neplaćenih zaduženja i rezervaciju mesta u sobi. Student može rezervisati samo mesto u sobi u koju je trenutno useljen.

Napomena:
Studenti rezervacijom mesta omogućavaju da se izabrana soba dodeli njihovom fakultetu, a od ranga studenta na listi zavisi da li će imati mogućnost da je izabere.

Tagovi

„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava