Preko 600 studenata je učestvovalo u anketi sa pitanjem u vezi organizovanjem Oktobar 2 ispitnog roka. Studentski parlament zajedno sa Upravom fakulteta omogućio je studentima dodatni ispitni rok.

Od ukupnog broja ispitanih studnata, preko 370 studenata ili 62% je reklo da im je potreban joå samo jedan položeni ispit kako bi stekli uslov za upis u narednu godinu studija.

200 studenata ili 36% je odgovorilo da im je potrebno dva ili više ispita za uslov.

12 studenata ili samo 2% naznačilo je da nema potrebe za novim ispitnim rokom.

anketa oktobar2 2017
Kako je Studentski parlament objavio, dodatni rok OKTOBAR 2 bice održan od 29.09.2017. do 01.10.2017.


Prijavljivanje ispita obaviće se u sredu 27.09. i četvrtak 28.9. putem studentskog servisa.
Raspored ispita biće objavljen na sajtu fakulteta. Broj prijava i ostale informacije će biti objavljane do srede.

Napomena:
Ukoliko su 3 besplatne prijave po ispitu već iskorišćene, prijava se obavlja na šalterima Studentske službe po standardnoj proceduri (uplata putem uplatnice).

Tagovi

„Ništa što je vredno ne dolazi na brzinu. Rad, konstantan i marljiv rad je jedini način da se dođe do rezultata koji će trajati.“
Hamilton Holt

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava