Svi studenti, bilo oni budžetski ili samofinasirajući, imaju obavezu potpisivanja ugovora o finansiranju.
Kako je objavljeno, svi studenti imaju obavezu potpisivanja ugovora o finansiranju, i to kako studenti koji se finansiraju na teret budžeta Republike Srbije, tako i studenti koji su u statusu samofinansirajućih studenata. Predaja potpisanih ugovora se vrši na šalterima Službe za studentske poslove Fakulteta, svakim radnim danom od 10 do 15 časova, zaključno sa 15.12.2017.godine (petak).

Potpisivanje ugovora je vezano sa procedurom prijave ispita, te ukoliko isti nisu potpisani, biće onemogućena i prijava ispita u predstojećem roku.

Da li je ovo u skladu sa pravilnicima ostaje da vidimo.
  • Šta ustvari predstavlja Ugovor o finansiranju?
  • Zbog čega se godinama dozvoljavaju aktivnosti koje omogućavaju studentima "kratkoročne olakšice pri upisu" koje kasnije prerastu u problem iz koga studenti teško izlaze?
  • Zbog čega svi studenti moraju da potpišu ugovor, kako oni koji ne prenose bodove i redovni su studenti bez ikakvih dugovanja prema fakultetu, tako i oni koji imaju nekakve neizmirene finansijkse obaveze prema fakultetu?
  • Zbog čega je prijava ispita u narednom ispitnom roku uslovljena potpisivanjem ugovora?

Ovo nas nekako podseća i na anketu o vrednovanju predavača na fakultetu, gde su studenti bili upozoreni da neće moći da prijave ispite u ispitnom roku ukoliko ne ocene svoje predavače.
Da li je ovo pokazatelj neorganizovanosti fakulteta da se izbori sa upisnim rokom i svim problemima koji sa istim dolaze?

Nadamo se da će nam u razrešavanju ovih nedoumica pomoći Studentski parlament Mašinskog fakulteta, koji bi trebao da izađe sa zvaničnim saopštenjem i stavom, i zaštiti studente koje zastupa.

Tagovi

„Strpljenje i postojanost imaju čaroban efekat, jer pred njima nestaju teškoće i prepreke.“
Džon Kvinsi Adams

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava