Tema ovogodišnjeg takmičenja je Budućnost hrane i ono je usklađeno sa UN Ciljevima za održivi razvoj: Cilj br. 2: Svet bez gladi i Cilj br.12: Održiva potrošnja i proizvodnja.

Šta učesnici treba da urade? Timovi treba da osmisle projekat kojim bi prikazali na koji ICT može da doprinese poboljšanju tržišta u oblasti hrane i održive proizvodnje i potrošnje.

U ovoj fazi, koja traje do 14. marta, studentski timovi od dvoje do četvoro članova treba da prijave svoje učešće i svoju ideju na: https://ericsson.recsolu.com/external/requisitions/awGzLYv4rK0tZunXuq-jlQ

Takmičenje se odvija u nekoliko eliminacionih faza, a pobednički tim očekuje nagrada od 25.000 evra.

Na sajtu učesnici mogu pronaći detalje u vezi sa učešćem: https://www.ericsson.com/thecompany/events/eia-2017

Tagovi

„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava