Tema ovogodišnjeg takmičenja je Budućnost hrane i ono je usklađeno sa UN Ciljevima za održivi razvoj: Cilj br. 2: Svet bez gladi i Cilj br.12: Održiva potrošnja i proizvodnja.

Šta učesnici treba da urade? Timovi treba da osmisle projekat kojim bi prikazali na koji ICT može da doprinese poboljšanju tržišta u oblasti hrane i održive proizvodnje i potrošnje.

U ovoj fazi, koja traje do 14. marta, studentski timovi od dvoje do četvoro članova treba da prijave svoje učešće i svoju ideju na: https://ericsson.recsolu.com/external/requisitions/awGzLYv4rK0tZunXuq-jlQ

Takmičenje se odvija u nekoliko eliminacionih faza, a pobednički tim očekuje nagrada od 25.000 evra.

Na sajtu učesnici mogu pronaći detalje u vezi sa učešćem: https://www.ericsson.com/thecompany/events/eia-2017

Tagovi

„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava