Od danas, ponedeljka 2.10 a zaključno sa sredom 4.10.2017.god. u periodu od 11 do 14 časova biće moguće predati molbe Prodekanima za nastavu i finansije, a sve u sklopu dodatnih termina za prijem molbi.

Molbe koje je moguće uputiti Prodekanu za nastavu:
  • za status mirovanja u školskoj 2016/17.god.
  • za produžen status studenta u školskoj 2017/18.god.
  • za ispis - ponovni upis u školskoj 2017/18.god.
Molbe koje se upućuju Prodekanu za finansije:
  • za regulisanje neizmirenih dugovaranja u školskoj 2016/17.god.
Više o pravilima o sadržini molbi možete pročitati u prethodnom tekstu:
U istim terminima vršiće se prijem molbi koje se upućuju Komisiji za OAS/MAS za dodatni broj ESPB u školskoj 2017/18.god. Tekst ove molbe treba navesti u formularu br.3, u polju "obrazloženje studenta". Potrebno je da student čitko popuni sva ostala polja i dostavi prateću dokumentaciju navedenu pod tačkom 3. i 4. ovog formulara.

Tagovi

„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava