Od danas, ponedeljka 2.10 a zaključno sa sredom 4.10.2017.god. u periodu od 11 do 14 časova biće moguće predati molbe Prodekanima za nastavu i finansije, a sve u sklopu dodatnih termina za prijem molbi.

Molbe koje je moguće uputiti Prodekanu za nastavu:
  • za status mirovanja u školskoj 2016/17.god.
  • za produžen status studenta u školskoj 2017/18.god.
  • za ispis - ponovni upis u školskoj 2017/18.god.
Molbe koje se upućuju Prodekanu za finansije:
  • za regulisanje neizmirenih dugovaranja u školskoj 2016/17.god.
Više o pravilima o sadržini molbi možete pročitati u prethodnom tekstu:
U istim terminima vršiće se prijem molbi koje se upućuju Komisiji za OAS/MAS za dodatni broj ESPB u školskoj 2017/18.god. Tekst ove molbe treba navesti u formularu br.3, u polju "obrazloženje studenta". Potrebno je da student čitko popuni sva ostala polja i dostavi prateću dokumentaciju navedenu pod tačkom 3. i 4. ovog formulara.

Tagovi

„Diploma nije znak da je čovek koji jej ima gotov proizvod, već da je spreman za život.”
Edvard Moli

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava