Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da utorak 4.april, povodom Dana studenata, bude neradan dan.
„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava