Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da utorak 4.april, povodom Dana studenata, bude neradan dan.
„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Anketa

Da li je potrebno organizovati Oktobar 2 ispitni rok?

Nastava