Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da utorak 4.april, povodom Dana studenata, bude neradan dan.
„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Anketa

Ocenite rad Studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta

Nastava