Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da utorak 4.april, povodom Dana studenata, bude neradan dan.
„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava