Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da utorak 4.april, povodom Dana studenata, bude neradan dan.
„Dobru priliku propusti većina ljudi, jer je uglavnom obučena u težak rad.“
Tomas Edison

Anketa

Ocenite rad Studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta

Nastava