Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da utorak 4.april, povodom Dana studenata, bude neradan dan.
„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava