Raspisuje se Konkurs za dodelu 30 (trideset) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2016/2017. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, završnih godina studija fakulteta Univerziteta u Beogradu koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.
Nagrada, u iznosu od 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Prijava na konkurs mora biti podržana dokumentacijom, koju čine:
 • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerzitet www.bg.ac.rs Konkursi Univerziteta, ili lično preuzeti kod portira u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, 11 000 Beograd,
 • UVERENjE o upisu školske 2016/2017. godine u statusu budžetskog studenta,
 • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
 • STRUČNI RAD STUDENTA koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume:
  • da je samostalno urađen (ne više od jednog autora),
  • dostavljen na srpskom jeziku
  • preporuka profesora matičnog i kompetentnog za tu oblast na Fakultetu na kome student studira.
  • Izuzetno je važno da student dostavi potvrdu prikupljenu na fakultetu, da je prosao kroz software za proveru plagijatorstva.
  • Rad treba da je dostavljen u elektronskoj verziji, u PDF formatu i
  • u štampanoj verziji, u skladu sa 7) uputstvom za pripremu rada.
Mejl adresa na koju treba dostaviti rad je: [email protected]

Rok za podnošenje prijava je do 27. februara 2017. godine 15.00 časova. Prijave se podnose sa naznakom za konkurs “NAGRADE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, (zadužbine i fondovi), pozivom na telefonki broj: +381-11- 3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs , Konkursi Univerziteta.

Odbor Zadužbine donosi odluku o izboru najboljih stručnih radova i objavljuje je na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića. Na odluku o dodeli nagrada student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs , i na stranici Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Prijava za stipendiju nalazi se na ovom linku.

Tagovi

„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava