Raspisuje se Konkurs za dodelu 30 (trideset) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2016/2017. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, završnih godina studija fakulteta Univerziteta u Beogradu koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.
Nagrada, u iznosu od 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Prijava na konkurs mora biti podržana dokumentacijom, koju čine:
 • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerzitet www.bg.ac.rs Konkursi Univerziteta, ili lično preuzeti kod portira u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, 11 000 Beograd,
 • UVERENjE o upisu školske 2016/2017. godine u statusu budžetskog studenta,
 • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
 • STRUČNI RAD STUDENTA koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume:
  • da je samostalno urađen (ne više od jednog autora),
  • dostavljen na srpskom jeziku
  • preporuka profesora matičnog i kompetentnog za tu oblast na Fakultetu na kome student studira.
  • Izuzetno je važno da student dostavi potvrdu prikupljenu na fakultetu, da je prosao kroz software za proveru plagijatorstva.
  • Rad treba da je dostavljen u elektronskoj verziji, u PDF formatu i
  • u štampanoj verziji, u skladu sa 7) uputstvom za pripremu rada.
Mejl adresa na koju treba dostaviti rad je: popovm1@rect.bg.ac.rs

Rok za podnošenje prijava je do 27. februara 2017. godine 15.00 časova. Prijave se podnose sa naznakom za konkurs “NAGRADE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, (zadužbine i fondovi), pozivom na telefonki broj: +381-11- 3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs , Konkursi Univerziteta.

Odbor Zadužbine donosi odluku o izboru najboljih stručnih radova i objavljuje je na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića. Na odluku o dodeli nagrada student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs , i na stranici Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Prijava za stipendiju nalazi se na ovom linku.

Tagovi

„Naše živote više oblikuju naša očekivanja i nadanja nego li naše iskustvo.“
Bernard Šo

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava