1. Preliminarni spiskovi studenata po go...
    Objavljeni su i preliminarni spiskovi studenata po godinama studija.

  2. Ipak se upis na MAS završava danas?
    Ponovno pomeranje rokova u ovom upisnom roku. Iako je upis na Master akademske studije trebao da bude završen juče, obaveštenje koje...

  3. Elektronski indeks ili indeks u ruci?...
    U vremenu kada o svakom studentu postoji elektronska evidencija, koja je uloga studentskih indeksa?


„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Anketa

Kakve su šanse da upišete narednu godinu ukoliko uslov ostane 60 EPSB?

Nastava