1. Preliminarni spiskovi smena za više ...
    Nastava na Osnovnim akademskim studijama prema kalendaru nastave počinje 24.09.2018.god. Do objavljivanja konačnih spiskova po s...

  2. Isplata desete rate studentskih kredi...
    U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u sredu, 19. septembra, počeće isplata desete rate studentsk...

  3. REZULTATI ANKETE: Previsoka cena po j...
    Blizu 850 studenata dalo je svoje mišljenje u anonimnoj anketi na postavljeno pitanje: Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po...


„Ništa što je vredno ne dolazi na brzinu. Rad, konstantan i marljiv rad je jedini način da se dođe do rezultata koji će trajati.“
Hamilton Holt

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava