1. Preliminarni spiskovi studenata po go...
    Objavljeni su i preliminarni spiskovi studenata po godinama studija.

  2. Ipak se upis na MAS završava danas?
    Ponovno pomeranje rokova u ovom upisnom roku. Iako je upis na Master akademske studije trebao da bude završen juče, obaveštenje koje...

  3. Elektronski indeks ili indeks u ruci?...
    U vremenu kada o svakom studentu postoji elektronska evidencija, koja je uloga studentskih indeksa?


„Diploma nije znak da je čovek koji jej ima gotov proizvod, već da je spreman za život.”
Edvard Moli

Anketa

Ocenite rad studentske službe na skali od 1 do 5.

Nastava