1. ProfesorGO: Ulovi profesora i prikupi...
    Ukoliko želite da se oslobodite plaćanja za sve predmete koje prenosite u narednu godinu potrebno je da imate dokaz da ste odradili s...

  2. Procedura izbora predmeta, obrade, pr...
    Posle višednevnih nedoumica fakultet, odnosno studentska služba je odlučila da podeli par informacija sa svojim studentima koji će ...

  3. TREĆA SREĆA: Poslednji rok za upis ...
    Treći put u poslednjih 5 dana Uprava fakulteta nas obaveštava da rok za upis na Master akademske studije ističe danas.


„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Anketa

Ocenite rad studentske službe na skali od 1 do 5.

Nastava