1. Konkurs za upis na doktorske akademsk...
    Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija (...

  2. Informacije o uslovima prijema studen...
    Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje studente u prvu godinu master akademskih studija na 21...

  3. Prelazak studenata na Osnovne akadems...
    O uslovima, postupcima, rokovima i potrebnoj dokumentaciji za prelazak studenata sa drugih fakulteta na OAS Mašinskog fakulteta u Beog...


„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava