1. Anketa o uslovima smeštaja u student...
    Pred vama je anketa o zadovoljstvu studenata Univerziteta u Beogradu uslugama Studentskog centra Beograd, koju sprovodi Studentski parl...

  2. Raspodela mesta za useljenje u studen...
    Posle prvobitnog zakaznog roka za raspodelu mesta na Mašinskom fakultetu isti je pomeren a novi termin za raspodelu je sreda 30.11.201...

  3. Konačna rang lista za useljenje u st...
    Objavljena je konačna rang lista studenata za useljenje u studentske domove.


„Dobru priliku propusti većina ljudi, jer je uglavnom obučena u težak rad.“
Tomas Edison

Anketa

Ocenite rad studentske službe na skali od 1 do 5.

Nastava