1. Oktobar 2 ispitni rok - omogućen
    Preko 600 studenata je učestvovalo u anketi sa pitanjem u vezi organizovanjem Oktobar 2 ispitnog roka. Studentski parlament zajedno sa...

  2. Upis na više godine studija i izborn...
    Upis na više godine osnovnih i master akademskih studija počeće 27.09.2017.god., a zbog odobrenog produženog septembarsko-oktobarsk...

  3. Svečani prijem nove generacije stude...
    Svečani prijem nove generacije studenata upisanih u prvu godinu OAS u školskoj 2017/2018.god. održaće se u ponedeljak, 25. oktobra ...


„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava