1. Obaveštenje neizmirenim obavezama po...
    Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja neće obračunavati i naplaćivati zakonsku zateznu kamatu, predviđenu Ugovorom o ...

  2. Stipendija ITO fondacije
    Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2018/2019. godinu.

  3. Konkurs za upis na doktorske akademsk...
    Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija (...


„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava