1. ARCUS DOKTORSKE STUDIJE
      Prilog i poziv svim potencijalnim kandidatima za doktorske studije sa solidnim predznanjem iz automatik...

  2. PIVO NA SNEGU
      Zvanična ekspedicija studenata, sportista Mašinskog fakulteta, proverila je kako se pivo ponaša u teš...


„Postoje dve vrste ljudi - oni koji rade i oni koji pobiru slavu za napravljeno. Potrudite se da uvek budete u prvoj grupi jer je tu znatno manja konkurencija.“
Indira Gandi

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava