1. 1. NINA I MUNJA
      Naučno nastavno veće Mašinskog fakutleta je povodom dana Svetog Save, za najbolju knjigu za ovu škols...

  2. ANKETA O BOLONJI
      U okviru projekta "Bolona best practises" AEEGE Niš je pokrenuo projekat istraživanja s...

  3. ARCUS DOKTORSKE STUDIJE
      Prilog i poziv svim potencijalnim kandidatima za doktorske studije sa solidnim predznanjem iz automatik...


„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava