1. ARCUS DOKTORSKE STUDIJE
      Prilog i poziv svim potencijalnim kandidatima za doktorske studije sa solidnim predznanjem iz automatik...

  2. PIVO NA SNEGU
      Zvanična ekspedicija studenata, sportista Mašinskog fakulteta, proverila je kako se pivo ponaša u teš...


„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava