1. DISCIPLINSKI PRAVILNIK
      Senat Beogradskog Univerziteta je izglasao Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta...

  2. OD STUDENTA DO PREDUZETNIKA
    Evo nešto što će sigurno zainteresovati i diplomce sa Mašinskog fakulteta.


„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava