1. URUČIVANjE INDEKSA
      Svečano uvodno predavanje i podela indeksa brucošima koji su se upisali u školsku 2007/08. godinu, oba...

  2. MEHANIZACIJA ZOVE
      Profesori sa ovog smera pozivaju sve studente koji u narednim danima upisuju sledeću godinu studija (3.)...

  3. PO KOM PROGRAMU ĆE SE STUDIRATI?
      Još uvek nije sasvim jasno kako će i po kom programu studenti u Srbiji nastaviti svoje školovanje.


„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava